การค้ากับตัวเลือก BINAR

Bing: กลยุทธ์การทำงานทางการค้า

4. ประสบการณ์ หมายถึงการรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหมอที่รักษาคนไข้มานาน เป็นอาจารย์ที่สอนนักศึกษามานาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมานาน บุคลเหล่านี้เราอาจเรียกว่า ” ผู้มีชั่วโมงบินสูงในการทำงาน ” คนเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูง จะทำงานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์การจะต้องธำรงรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การนานที่สุดเพราะคนเหล่านี้จะทำให้องค์การพัฒนาได้เร็ว

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะร้านค้าปลีกของเราจะได้ต่อสู้ก้บต่างชาติกับเขาได้เสียที ยิ่งนานวันร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้ ๆบ้านปิดตัวไปตาม ๆ กัน เราต้องช่วยกันให้ความรู้การบริหารร้าน การเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้าปลีก เพื่อให้ร้านค้าปลีกของคนไทยสู้กับต่างชาติเขาได้เสียที

ช่วงแรกที่ค้าปลีกโมเดิร์นเทรดขยายตัว พบว่า  MTSR  ได้รับผลกระทบ แต่หลังจากนั้นได้ปรับตัวพัฒนาตัวเองทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย รวมทั้งมีรุ่นลูกรุ่นหลาน เจนใหม่ มารับไม้ต่อทำงานจากรุ่นพ่อแม่

การที่องค์กรต่างๆ มีมุมมองว่าระบบ Backup มีความสำคัญเพียงแค่เอาไว้กู้คืนข้อมูลเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น อาจทำให้องค์กรประเมินความสำคัญของระบบ Backup ต่ำเกินกว่าความเป็นจริง และสูญเสียโอกาสต่างๆ ได้ โดยองค์กรต่างๆ ควรรับมุมมองเหล่านี้ไปพิจารณาเพิ่มเติม และประยุกต์กับองค์กรของตนเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้

ใครที่ไหวตัวทันในเรื่องดังกล่าว ก็จะหันไปจับช่องทางการตลาด แทนการที่จะมุ่งอยู่แต่แค่ขั้นตอนการผลิตเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับบทบาทด้านการค้าปลีกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ที่รุดเข้าไปกุมช่องทางการตลาดไว้แล้วเกือบทุกทาง ตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค

Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites


เริ่มได้รับสิทธิ NOW

กลยุทธ์การทำงานทางการค้า


แสดงความคิดเห็น