การค้ากับตัวเลือก BINAR

วิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเลือกการใช้ตัวเลือกไบนารี.

) ของตัวเลือกการซื้อของ ABC, Inc. ซึ่งมีราคาในการประท้วงที่ 20 เหรียญและเสียค่าใช้จ่าย $ 2 5 ตัว (ตัวเลือกพิเศษ) ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีที่มีราคาการประท้วงเดียวกันที่ $ 20 มีอยู่ในราคาพิเศษที่ $ 0 32. กี่ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีจะ Nick ต้องป้องกันความยาวตำแหน่งตัวเลือกของเขาวาง?


เริ่มได้รับสิทธิ NOW

การซื้อขายตัวเลือกไบนารีปลอดภัย เชียงราย: 2017


แสดงความคิดเห็น